Пружамо језичке услуге
од 2004.

- СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
- СТАНДАРД
- ПРОФЕСИОНАЛНОСТ
- ФЛЕКСИБИЛНОСТ
- КОМПЕТЕНТНОСТ
- САВРЕМЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
- САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Уједињени свет речи

Предузеће Лексиком – језички инжењеринг д.о.о. пружа заинтересованим предузећима, установама и организацијама иновативан програм језичких услуга уз коришћење најсавременијих алата и технологија за превођење и обраду текста. Нудимо брзе, квалитетне, поуздане и конзистентне услуге. Успостављамо и одржавамо стандард језичког квалитета у свим својим производима.

УСЛУГЕ

Превођење
Локализација
Прилагођавање тржишту
Уређивање машинског превода

Осигурање квалитета
Лектура
Преглед
Ревизија
Коначна провера пре штампе


Водичи за превођење
Речници
Управљање терминологијом


Језичка истраживања
Рачунарска обрада текста


Обука
Саветовање

Контакт: